• karuselové brusky se sklopnými vřeteny
 • specializované karusely pro letectví
  a výrobu ložisek velkých průměrů

 • mini obráběcí stroje
  v multifunkčním provedení
 • více vřetenové automaty
 • automatizované linky

 • těžké a vysoce výkonné karusely s kovaným smykadlem a hydrostatickou,  jedno i dvou stojanové provedení

 • portálové a gantry stroje pro kompletní obrábění, výrobu velkých nástrojů, forem i rozměrných, složitých a přesných strojírenských dílců
 

 • 4 a 5 osá univerzální horizontální centra s možností soustružení a nadstandardní přesností a výkonen

 • těžká horizontální centra s výmněnou hlav a paletizací
 • nejefektivnější stroje pro výrobu leteckých dílců z hliníkových slitin

  

 • nejpřesnější stroje ve 4 i 5 osém horizontálním nebo vertikálním provedení,
 • tradice přes 150 let

 • jednička v 5 osém souvislém obrábění od roku 1959, stroje pro obrábění lopatek a lopatkových kol pro energetiku a letectví
 

 • softwarové řešení pro adaptivní obrábění lopatek turbín

 

 • inženýring výrobního procesu
 • vlastní výroba nástrojů
 • specializovaný software pro nejefektivnější obrábění lopatek i lopatkových kol          

 • pružný výrobní systém
 • propojení různých strojů ze skupiny do funkčního celku